Bcons Miền Đông đã cất nóc vượt tiến độ hơn 2 tháng

18.06.2020 – Chúc mừng Bcons Group, chúc mừng dự án thứ 2 của Bcons Group đã cất nóc vượt tiến độ hơn 2 tháng.
Chúc mừng quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành chọn lựa thương hiệu Bcons.