Bcons tổ chức đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2021


Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT phát biểu về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021

Năm 2020, BCONS lãi trước thuế hợp nhất  118 tỷ đồng, tăng 735 % so với năm 2019. Tuy tình hình dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nhưng nhờ sự ứng biến kịp thời của ban lãnh đạo, cùng với đó là sự đồng lòng đến từ CBCNV cũng như các cổ đông. Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản BCONS là 1.406 tỷ đồng, tăng trưởng 239% so với năm 2019 và tiếp tục tăng trưởng không ngừng.

Cũng trong cuộc họp, để nâng cao năng lực quản trị hệ thống, các cổ đông bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT.

Các cổ đông biểu quyết với tỉ lệ đồng thuận là 100%

Với tỉ lệ biểu quyết là 100% dành cho ông Hồ Kỳ Lân (TGD Bcons Design) và ông Nguyễn Minh Tâm (GĐ khối thi công). Là những người đã có đóng góp, tích cực xây dựng BCONS trong thời gian qua.

Với hai thành viên Hội đồng Quản trị mới chúng tôi hy vọng sẽ cùng đem đến sinh khí mới khi mà BCONS đang tiếp tục nâng cao sức mạnh, hướng đến mục tiêu của mình.

Kết thúc Đại hội, Chủ tịch Lê Như Thạch nhấn mạnh rằng, để đạt được sự tăng trưởng trong giai đoạn hiện nay, BCONS cần phải thường xuyên nhìn lại sứ mệnh của mình, và đảm bảo rằng cả tổ chức đều thấm nhuần được văn hóa và đang đi theo đúng hướng để phục vụ sứ mệnh đó. Quan trọng nhất là cổ đông phải đồng lòng, tận dụng các cơ hội phát triển mới, chung sức và đoàn kết thực hiện các dự án hiện tại và trong tương lai của BCONS.

Một số hình ảnh tiêu biểu trong buổi đại hội.

Nguồn Bcons Group