Cập nhật dự án Bcons Garden

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, dự án Bcons Garden đã hoàn thiện xong sàn tầng 27 Block C.

Một số hình ảnh tại công trường thi công dự án: