Cập nhật dự án Bcons Greenview

Bcons Greenview đang được thi công theo tiến độ và đã hoàn thành sàn 18 Block A