Cập nhật dự án Bcons Garden 11/07/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 11 tháng 07 năm 2020. 

– Hiện tại dự án đã hoàn thành xong phần móng.