Cập nhật dự án Bcons Greenview 10/12/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Greenview đang xây dựng cập nhật ngày 10 tháng 12 năm 2020.

Hiện tại dự án Bcons Greenview đã hoàn thành xong sàn betong tầng 6 block A và sàn tầng 9 block B.