Cập nhật dự án Bcons Greenview 24/07/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Greenview đang xây dựng cập nhật ngày 24 tháng 07 năm 2020. 

– Hiện tại dự án đã hoàn thành xong phần móng.