Cập nhật dự án Bcons Greenview 28/12/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Greenview đang xây dựng cập nhật ngày 28 tháng 12 năm 2020. Hiện tại dự án Bcons Greenview đã hoàn thành xong sàn betong tầng 12 block B.