Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 06/05/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 06 tháng 05 năm 2020

– Block A: đã đổ xong bê tông tầng 19