Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 29/04/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 29 tháng 04 năm 2020.

– Block A: đã đổ xong bê tông tầng 18
– Block B: đã đổ xong bê tông tầng 19