Cập nhật tiến độ dự án Bcons Plaza ngày 17/11/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 17/11/2022: đang thi công các công tác hoàn thiện để bàn giao căn hộ.