Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 17/11/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 17/11/2022: đang thực hiện bàn giao căn hộ.