Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 18/07/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 18/07/2022: Đang thi công hoàn thiện.