Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 18/07/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 18/07/2022: đang thi công các công tác hoàn thiện.

 

(Theo nguồn bcons.com.vn)