Chữ Tín – “Mỏ vàng” của Bcons

Một điều tưởng chừng rất dễ dàng, nhưng không nhiều người có thể làm được. Đó là giữ chữ Tín với chính mình. Vì nếu chúng ta không thể giữ chữ Tín với chính mình, thì chúng ta không thể nào giữ chữ Tín với bất kỳ ai cả.

Thầy Lê Như Thạch, giảng viên Trường Đại học Bách khoa TP.HCM đã áp dụng phương châm này trong suốt qua trình tham gia khởi tạo và dẫn dắt Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bcons để được như ngày hôm nay.