Tập đoàn Bcons thông báo về việc phí quản lý vận hành Dự án Khu căn hộ Bcons Garden