Thông báo chương trình tri ân và hỗ trợ khách hàng trong mùa dịch Covid-19