Tiến độ Bcons Bee ngày 12/11/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Bee đang xây dựng cập nhật ngày 12 tháng 11 năm 2020.

Hiện tại tiến độ Bcons Bee 12/11/2020 đã hoàn thành xong phần móng. Chuẩn bị cho khách hàng ký hợp đồng mua bán và thi công lên tầng.

Tiến độ Bcons Bee 12/11/2020 – đã thi công xong phần móng

Tiến độ dự án Bcons Bee 12/11/2020 – đang thi công cột  tầng hầm 2

Tiến độ dự án căn hộ Bcons Bee 12/11/2020 – đang thi công cột  tầng hầm 2

Tiến độ căn hộ Bcons Bee ngày 12/11/2020 – đang thi công cột  tầng hầm 2