Tiến độ dự án

Cập nhật tiến độ dự án Nhà phố Bcons Plaza ngày 17/11/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Nhà Phố Bcons Plaza (Bcons Phát Khang) ngày 17/11/2022: đang thi công các công tác móng cọc, chuẩn bị lên phần thân các căn nhà mặt phố Xem thêm

Cập nhật tiến độ dự án Bcons Plaza ngày 17/11/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 17/11/2022: đang thi công các công tác hoàn thiện để bàn giao căn hộ. Xem thêm

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 17/11/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 17/11/2022: đang thực hiện bàn giao căn hộ. Xem thêm

Dự án Bcons Polygon đã nghiệm thu móng, hầm đúng tiến độ

Ngày 01/11/2022, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây Dựng) đã nghiệm thu công tác hoàn thành thi công hạng mục cọc, móng và vách tầng hầm của dự án Bcons Polygon. Xem thêm

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 18/07/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 18/07/2022: đang thi công các công tác hoàn thiện Xem thêm

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 18/07/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 18/07/2022: Đang thi công hoàn thiện. Xem thêm

Tập đoàn Bcons cập nhật hình ảnh dự án Bcons Garden ngày 17/05/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật hình ảnh dự án Bcons Garden ngày 17/05/2022 Xem thêm

Cập nhật tiến độ cho dự án Bcons Garden 26/03/2021

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, dự án BCONS Garden đã hoàn thành sàn 24 block A. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Garden

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, dự án Bcons Garden đã hoàn thiện xong sàn tầng 27 Block C. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Greenview ngày 18/03/2021

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Bcons Greenview đã hoàn thiện xong tầng 21 Block B Xem thêm