Tiến độ dự án

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 18/07/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 18/07/2022: đang thi công các công tác hoàn thiện Xem thêm

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 18/07/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Bee ngày 18/07/2022: Đang thi công hoàn thiện. Xem thêm

Tập đoàn Bcons cập nhật hình ảnh dự án Bcons Garden ngày 17/05/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật hình ảnh dự án Bcons Garden ngày 17/05/2022 Xem thêm

Cập nhật tiến độ cho dự án Bcons Garden 26/03/2021

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, dự án BCONS Garden đã hoàn thành sàn 24 block A. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Garden

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, dự án Bcons Garden đã hoàn thiện xong sàn tầng 27 Block C. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Greenview ngày 18/03/2021

Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Bcons Greenview đã hoàn thiện xong tầng 21 Block B Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Greenview

Bcons Greenview đang được thi công theo tiến độ và đã hoàn thành sàn 18 Block A Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Garden 16/03/2021

Bcons Garden cập nhật tiến độ ngày 16 tháng 03 năm 2021 Xem thêm

Cập nhật tiến độ dự án Bcons Garden 08/03/2021

Dự án Bcons Garden đang được thi công và đây là một số hình ảnh từ dự án vào ngày 8 tháng 3 năm 2021. Hiện tại, dự án đã hoàn thiện xong phần sàn Block D tầng 27. Xem thêm

Cập nhật tiến độ dự án Bcons Garden 08/03/2021

Dự án Bcons Garden đang được thi công và đây là một số hình ảnh từ dự án vào ngày 8 tháng 3 năm 2021. Hiện tại, dự án đã hoàn thiện xong phần sàn Block B tầng 24. Xem thêm