Tiến độ dự án

Cập nhật dự án Bcons Garden 04/01/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 04 tháng 01 năm 2021. Hiện tại dự án Bcons Garden đã hoàn thành xong sàn tầng 18 Block C. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Garden 30/12/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 30 tháng 12 năm 2020. Hiện tại dự án Bcons Garden đã hoàn thành xong sàn tầng 18 Block D. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Greenview 28/12/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Greenview đang xây dựng cập nhật ngày 28 tháng 12 năm 2020. Hiện tại dự án Bcons Greenview đã hoàn thành xong sàn betong tầng 12 block B. Xem thêm

Bcons tổ chức lễ cất nóc Bcons Tower 3

Vào ngày 24/12/2020, tập đoàn Bcons đã tổ chức lễ cất nóc tòa nhà Bcons Tower 3, tiếp nối thành công của hai dự án Bcons Tower 1 và 2. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Greenview 24/12/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Greenview đang xây dựng cập nhật ngày 24 tháng 12 năm 2020. Hiện tại dự án Bcons Greenview đã hoàn thành xong sàn betong tầng 9 block A. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Garden 24/12/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 24 tháng 12 năm 2020. Hiện tại dự án Bcons Garden đã hoàn thành xong sàn tầng 15 Block B. Xem thêm

Tiến độ Bcons Bee ngày 12/11/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Bee đang xây dựng cập nhật ngày 12 tháng 11 năm 2020. Hiện tại tiến độ Bcons Bee 12/11/2020 đã hoàn thành xong phần móng. Chuẩn bị cho khách hàng ký hợp đồng mua bán và thi công lên tầng. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Greenview 10/12/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Greenview đang xây dựng cập nhật ngày 10 tháng 12 năm 2020. Hiện tại dự án Bcons Greenview đã hoàn thành xong sàn betong tầng 6 block A và sàn tầng 9 block B. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Garden 07/12/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 07 tháng 12 năm 2020. Hiện tại dự án Bcons Garden đã hoàn thành xong sàn tầng 12 Block B. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Greenview 24/07/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Greenview đang xây dựng cập nhật ngày 24 tháng 07 năm 2020. – Hiện tại dự án đã hoàn thành xong phần móng. Xem thêm