Tiến độ dự án

Cập nhật dự án Bcons Greenview 24/12/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Greenview đang xây dựng cập nhật ngày 24 tháng 12 năm 2020. Hiện tại dự án Bcons Greenview đã hoàn thành xong sàn betong tầng 9 block A. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Garden 24/12/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 24 tháng 12 năm 2020. Hiện tại dự án Bcons Garden đã hoàn thành xong sàn tầng 15 Block B. Xem thêm

Tiến độ Bcons Bee ngày 12/11/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Bee đang xây dựng cập nhật ngày 12 tháng 11 năm 2020. Hiện tại tiến độ Bcons Bee 12/11/2020 đã hoàn thành xong phần móng. Chuẩn bị cho khách hàng ký hợp đồng mua bán và thi công lên tầng. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Greenview 10/12/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Greenview đang xây dựng cập nhật ngày 10 tháng 12 năm 2020. Hiện tại dự án Bcons Greenview đã hoàn thành xong sàn betong tầng 6 block A và sàn tầng 9 block B. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Garden 07/12/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 07 tháng 12 năm 2020. Hiện tại dự án Bcons Garden đã hoàn thành xong sàn tầng 12 Block B. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Greenview 24/07/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Greenview đang xây dựng cập nhật ngày 24 tháng 07 năm 2020. – Hiện tại dự án đã hoàn thành xong phần móng. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Garden 11/07/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Garden đang xây dựng cập nhật ngày 11 tháng 07 năm 2020. – Hiện tại dự án đã hoàn thành xong phần móng. Xem thêm

Bcons Miền Đông đã cất nóc vượt tiến độ hơn 2 tháng

18.06.2020 - Chúc mừng Bcons Group, chúc mừng dự án thứ 2 của Bcons Group đã cất nóc vượt tiến độ hơn 2 tháng. Chúc mừng quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành chọn lựa thương hiệu Bcons. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 06/05/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 06 tháng 05 năm 2020. Xem thêm

Cập nhật dự án Bcons Miền Đông 29/04/2020

Một số hình ảnh từ dự án Bcons Miền Đông đang xây dựng cập nhật ngày 29 tháng 04 năm 2020. Xem thêm